PPHU Diament Sp. z o.o.

ul. Marcina Radockiego 250, 40-645 Katowice
NIP: 954-00-24-339
Regon: 272688327

tel: +48 32 257 14 56

tel: +48 32 252 34 57

e-mail: biuro@pphu-diament.pl
www.pphu-diament.pl

Zakład produkcyjny:
PPHU Diament Sp. z o.o.
ul. Stara Kłodnicka 44
40-701 Katowice